EVENT CALENDAR/活動日曆
對前一個月
2020
9
對翌月

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
INFORMATION/營業時間
購物  從11:00到21:00 
餐廳
※除去一部分店鋪
從11:00到22:00 
花園  從10:00到24:00 
地下車庫  從7:00到23:30 
立體停車場  9:00~午夜0:30 
木材甲板空間登場!
FLOORMAP層地圖
  • 1F
  • 2F
  • 3F
  • 4F
  • 5F
  • 6F
  • 7F
  • 8F
  • 9F
5F
圖標說明
關於在本主頁刊登了的商品價格,扣稅的書寫方式根據店鋪在店的含稅有不同的情況。詳細的,請到各店鋪詢問。
Copyright (c) Nankai Electric Railway Co.,Ltd. All rights reserved.